SERVEIS

FILOSOFIA

CONTACTE

ARTÍCLES

GUAITA CARAMANY

Intervenció exterior

 

Localització: Aiguamolls de l’Empordà

Material: Fusta cooperitzada i ferro

Projecte acadèmic

 

L’encàrrec d’aquest projecte demanava elaborar una intervenció a l’aire lliure. A continuació s’explica el disseny d’una guaita d’observació als aiguamolls de l’Empordà. L’emplaçament que vaig escollir va ser el parc natural dels aiguamolls de l’ Empordà fent una visita al parc per conèixer bé que l’envoltava, la fauna, l’aforament, la superfície, les rutes, etc. També vaig fer un anàlisi general de les diferents guaites i torres existents del parc, per observar-ne el seu funcionament, els materials, la ubicació, etc. És un projecte pensat en el medi natural i biològic enfocat a l’ornitologia, al oci i al turisme. Els Aiguamolls són un dels espais naturals de Catalunya en què s'observa una major varietat d'espècies animals. Els ocells fan dels Aiguamolls el seu refugi i lloc de descans i en són més de tres-centes espècies, moltes d'elles protegides i d'una gran bellesa. La vegetació dels aiguamolls presenta unes característiques especials que la fan diferent. La funció de l’espai bàsicament es d’amagatall. La ubicació és en un punt estratègic del territori. Ja que el indret escollit tampoc té una altura molt elevada aquest s’eleva uns metres i ofereix dos nivells interiors d’observació. La guaita té una imatge més aviat escultòrica. És una manera d’aportar al parc una nova imatge dialogant amb l’entorn. És un disseny orgànic, amb una forma sinuosa circular que no es tanca. S’ha estudiat amb molt rigor l’escala d’aquesta guaita considerant sempre la mesura humana i de l’entorn. ¡Aquest nou espai arquitectònic consta d’un espai interior i un espai exterior. He tingut present la capacitat de l’espai i les barreres arquitectòniques que s’hi poguessin donar. La Guaita està instal·lada en un marge dels laterals del riu, d’aquesta manera vola i s’adequa al relleu de la geografia. La guaita s’ha ubicat en un punt estratègic. Es troba en el punt cèntric del gir del riu, just al davant de l’illa de Caramany, d’aquesta manera es pot apreciar amb la millor perspectiva el sentit del riu, a dreta i esquerra. El disseny de la guaita té un sistema de finestres regulables. El format en planta és circular, s’ajusta més al camp de visió i permet una col·locació d’observació més lliure que permet fer panoràmiques de 180º. L’estructura s’aixeca sobre uns fonaments de formigó i les biguetes de ferro. A sobre del entramat hi ha la superfície de fusta on es recolzen el muntants de fusta i les llates que elaboren la pell de les parets en forma de corba. En el seu interior hi ha diferents bancs de fusta. L’elecció del material de la guaita és la fusta cooperitzada pensada per estar exposada en contacte amb l’aigua i el sol i tenir un mínim de manteniment de conservació i per la integració amb el paisatge. Aquest disseny ha estat pensat per aquest lloc concret, però no vol dir que no es pugui col·locar en un altre indret. L’objectiu és que el parc tingui més guaites semblants i d’aquesta manera sigui la imatge referent del parc.

 

<

Torna a Concursos

Amunt

<