SERVEIS

FILOSOFIA

CONTACTE

ARTÍCLES

DOS DE MAIG

Habitatge

 

Superfície: 68 m2

Ubicació: Barcelona

Data: 2015

Col·laboració amb Roger Parareda

 

El projecte que s’explica a continuació és la reforma integral d’una habitatge de l’eixample dret de Barcelona. S’han tingut en compte tots els aspectes estructurals de l’edifici per encaixar un el programa que tenia com a maniobra més important canviar la ubicació de la cuina original.

Aquest canvi venia donat per la relació amb la sala d’estar-menjador que es trobaven separades. Ara doncs la peça de la cuina es desplaça al que fins ara era l’habitació - estudi.

Aquest canvi ha significat tenir d’encaixar les noves instal·lacions. Ara doncs la relació cuina, menjador-estar es dóna de manera directe. La cuina doncs és més gran i l’accés que ho comunica s’ha eixamplat col·locant un nou tancament corredissa de vidre que deixa passar la llum del primer espai (menjador-estar). Una de les altres intervencions significatives ha estat la modificació del forat de llum de la galeria beneficiant una millor entrada de llum natural i permetent que aquest segon espai formi part del menjador - estar. Es dóna més continuïtat a l’espai i s’aconsegueix donar un eix longitudinal directe de banda a banda sense tenir cap tancament. Amb això és guanya una perspectiva visual directe des del mateix passadís. Aquesta ara s’entén com una zona per diferents usos: recepció, pas i zona d’emmagatzematge annexa als dormitoris a través d’un gran moble. El nou bany s’ha modificat per complet, fent-lo una mica més ampli i reubicant les noves peces del inodor, rentamans i dutxa. Els 2 dormitoris petits permeten que en cas de possibles canvis es pugui enderrocar la paret que els divideix aconseguint una habitació més gran. En resum s’ha millorat la distribució i els nous usos. S’ha modificat per complet el nou equipament des les fusteries, tancaments, paviment i la il·luminació donant un millor confort que abans no tenia.

<

Torna a Habitatge

Amunt

<