SERVEIS

FILOSOFIA

CONTACTE

ARTÍCLES

ENREDANT BARCELONA

Intervencions verdes a mitgeres

 

Ubicació: Via verda, Barcelona

Data: 2011

Concurs: Premis Habitacola

Treball conjunt amb Laura Massot i Guido Valín

Projecte acadèmic

 

A continuació s’explica el projecte Enredant Barcelona, del concurs dels premis habitacola de Barcelona, és un treball academic sense ser construit.

La proposta realitzada gira al voltant d’una sèrie de paràmetres predefinits per les circumstàncies i l’entorn de les zones susceptibles de ser intervingudes. En aquest sentit, hem pres com a punt determinant l’adaptació del projecte a aquest factors.

L’aspecte temporal, la sostenibilitat així com l’adaptació a la realitat social i econòmica, acoten l’envergadura i l’ambició del projecte parlant en termes d’infraestructura i inversió econòmica. Per tant, es tracta d’un projecte dut a terme amb els mínims mitjans possibles però que a través de la participació del ciutadà intenta maximitzar-ne el resultat.

Aquest resultat es tradueix en unes intervencions de caràcter provisional a les mitgeres dels edificis adjacents que aquells generen. El tractament a les mitgeres es realitza a partir d’una malla metàl·lica on s’hi enganxa una capa d’ampolles de plàstic reciclades, vestint les noves façanes amb el predomini del color verd dels envasos. La distribució i l’efecte que generen les ampolles ubicades a les mitgeres té un component artístic i al tractar-se d’una unitat petita permet generar taques i formes totalment variades.

De totes maneres, gran part del projecte real rau en el procés de creació d’aquesta intervenció més enllà de la presentació final de la mitgera. I és precisament en aquest procés on apareix la figura activa del ciutadà en les fases de reciclatge i de manipulació de les ampolles, pintant-les i instal·lant-hi el senzill sistema d’anclatge. Aquestes ampolles, són l’argument principal ja que la seva presència a totes les fases del projecte permet captar la dimensió d’aquest.

 

<

<

Torna a Concursos

Amunt