SERVEIS

FILOSOFIA

CONTACTE

ARTÍCLES

ASSESSORAMENT

 

És el primer contacte amb el client, on se l’assessora perquè pugui decidir quin tipus de projecte necessita fer. Es un punt de partida perquè el client tingui el suport d’un professional en un context que desconeix i així doncs es faci una idea de tot el que suposa la seva idea “brifing”.

REFORMA D'OBRA

 

Blanque Disseny ofereix la possibilitat de realitzar tot tipus de reformes en espais interiors. Aquestes poden anar des d’obres parcials a obres integrals, per tal de fer possible allò que imagines, des de la millora d’espais concrets a la redistribució general. Canvis de local, canvis d’ús, rentat de cara, intervenció puntual... El tipus de projectes van enfocats tant al sector privat com públic. Habitatges, comerços, despatxos professionals, rehabilitacions d’espais d’oci, consultes, espais efímers, estands, hostaleria i restauració, etc.

 

EL PROJECTE

 

Fem projectes personalitzats, adaptant el programa de la millor manera i potenciant les necessitats del mateix. És una tasca que es comença treballant conjuntament amb el client de manera conceptual fins arribar al detall més tècnic. El servei es fragmenta amb 3 fases que s’entreguen a través d’un dossier amb la informació explicativa dels plànols, croquis...

 

· Avantprojecte (Estudis previs – primeres idees)

· Projecte basic (Aixecament / Dossier plànols basic)

· Projecte tècnic (Dossier plànols tècnics)

PRESSUPOST A MIDA

 

Realitzem pressupostos a mida enfocats al pressupost i a la idea inicial. Referències de materials, metres quadrats, unitats, etc...serveix per tenir un control del material previst de l’obra desglossat per a cada industrial perquè pugui donar un preu aproximat del seu treball i fer-se una idea de la inversió total de l’obra.

ESTRATÈGIA DE PROJECTE /

ESTRATÈGIA COMERCIAL

 

D’acord amb el programa del client enfoquem una estratègia personalitzada per al projecte i l’obra. Analitzem el local, l’estat, les necessitats, el producte, el servei. També tindrà la seva repercussió el possible pressupost del client, així doncs, adaptarem aquesta estratègia per tal que es pugui realitzar la obra (inversió) de la millor manera.

EQUIP D'OBRA TÈCNIC

 

És fonamental tenir un bon equip de tècnics que puguin fer possible el teu projecte. Paleta, fuster, electricista, enguixador, pintor... Blanqué disseny gestiona i ofereix a un equip divers de professionals amb experiència. També hi ha la possibilitat que el client pugui optar per portar professionals de la seva confiança.

ESTUDIS TÈCNICS

 

Confiem en que les nostres obres tinguin tots els requisits demanats però a més acreditin un alt nivell de confort per als seus usuaris; sigui un espai particular o sobretot un espai públic. Així doncs treballem conjuntament amb un equip de tècnics encarregat de millorar tots els aspectes suggestius de l’espai: confort acústics, lumínic, tèrmic, geobiològic. Si el programa ho demana hi ha la possibilitat de contractar un enginyer especialitzat per a cada àmbit que ens ajudarà a millorar el benestar i funció en benefici de tots els usuaris interns i externs de l’espai.

CALENDARI

 

És una part molt important dins el còmput de la realització de l’obra. Saber quan es comença i quan acaba. Gestionar la durada de l’obra prevista serà un estalvi a nivell de desplegament d’industrials, viatges i pas durant el transcurs de l’obra. Així doncs fer un calendari permet tenir un control dia a dia que permet variar el timing previst de les diferents fases per tal que no s’allargui innecessàriament.

MATERIALS, IL·LUMINACIÓ I MOBILIARI

 

Contractar un dissenyador us aportarà un valor afegit alhora d’escollir i triar cada material, la il·luminació i el mobiliari adequat per a cada espai. Coneixedor en història del disseny em permet tenir una òptica molt genèrica en marques, preus, usos, estils... L’experiència en diferents estudis on he treballat he pogut conèixer diferents marques referents.

DISSENY DE MOBILIARI A MIDA

 

Dissenyar el mobiliari a mida dóna la possibilitat d’adaptar i personalitzar el projecte al teu gust. Oferir la possibilitat de crear un moble des de 0, pensar únicament a on anirà i quina funció tindrà. Proposem les diferents propostes per arribar al gust desitjat. Esbossos, plànols tècnics, renders, prototips és el material que acompanyarà aquesta servei.

ESPAI COMERCIAL + IDENTITAT

 

Transformar l’espai però a més a més conjugar la obra constructiva amb la identitat de la imatge de l’empresa. És un camí paral·lel. Tenir en compte els valors de l’empresa, la imatge i el seu producte. Potenciar els elements clau del projecte en benefici a la imatge empresarial. S’adapta el projecte segons la marca, el producte o servei per tal de ser un element més de la imatge corporativa de la marca o negoci.

APARADORISME

 

Enfocat a tot tipus de comerç o negoci. És una manera de potenciar el teu producte, fer-lo més visible. Adaptar la teva imatge a cada temporada. Projecte únic i personalitzat del aparador/s o zones del local fent un canvi i plantejant una estratègia de venta. És un dels punts fort per un negoci, visible a peu de carrer i sensible per a molts compradors o possibles clients.